تستIR

اسپکتروسکوپی FTIR یا مادون قرمز تبدیل فوریه از پدیده جذب IR مولکولی برای اندازه گیری خواص مواد جامد، مایع و گاز استفاده می کند. مولکول های ماده با اشعه فرو سرخ تعامل می کنند و نور را در طول موج های خاص مشخصه مولکول جذب می کنند. هر ماده مورد بررسی با طیف سنجی Fourier-transform infrared دارای یک طیف اثر انگشت منحصر به فرد است که برای تعیین ساختار مولکول ها بکار می رود. محدوده ناحیه مادون قرمز 10~ 12800cm-1 است و می توان آن را به ناحیه مادون قرمز نزدیک (4000~ 12800cm-1)، ناحیه مادون قرمز میانی (200~ 4000cm-1) و ناحیه مادون قرمز دور (50~ 1000cm-1) تقسیم کرد.

از آنجایی که هیچ دو گونه شیمیایی دارای طیف IR یکسان نیستند طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه یک تکنیک بسیار مؤثر و با کارایی بالا برای تجزیه و تحلیل مواد است. اسپکتروفتومتر های مادون قرمز تبدیل فوریه با دقت و سرعت بالا به طور گسترده در سنتز های آلی، علوم پلیمری، مهندسی پتروشیمی، صنعت داروسازی و آنالیز مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

غربالگری انواع پلاستیک ها با طیف سنجی مادون قرمز IR

تکنیک های اسپکتروسکوپی نوری روشی دقیق و علمی برای شناسایی مواد پلاستیکی ارائه می دهند. ناحیه مادون قرمز نزدیک (NIR) طیف الکترومناطیسی می تواند برای غربالگری انواع پلاستیک استفاده شود. با این حال، ناحیه مادون قرمز (MIR) مزایای قابل توجهی برای شناسایی پلاستیک و دیگر اجزای آن مانند پر کننده ها، پلاستی سایزر ها، سورفکتانت ها، پوشش ها و یا عوامل آزاد ارائه می دهد. علاوه بر این، NIR را نمی توان برای شناسایی پلاستیک های حاوی حتی مقادیر کم (بیش از 2% یا 3%) کربن سیاه استفاده کرد. این نشان دهنده نسبت مناسبی از پلاستیک های بازیافتی است.

در تحقیقی از یک دستگاه FTIR که طیف مادون قرمز میانه را نیز ارائه می دهد و از تکنیک نمونه برداری ATR استفاده می کند، برای شناسایی انواع پلاستیک استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که دستگاه مادون قرمز تبدیل فوریه سیستمی ایده آل، آسان و سریع برای اندازه گیری و شناسایی پلاستیک ها است.