خطوط تولید

سیستم ماشین های شکل دهی به پلاستیک شامل انواع خطوط اکستروژن و تزریق و … هستند. مواد پلاستیکی که بازیافت و آسیاب شده اند دارای شکل های ورقه ای و یا گوشه های تیز هستند. نمی توانند به راحتی درون قیف های ورودی این دستگاه قرار بگیرند. همچنین زمان میکس شدن آن ها به علت یکنواخت نبودن اندازه هایشان متفاوت است.

ویژگی های کلی خط تولید کامپوند 

  • برای افزایش تاثیر گاز گیری ، به یک وسیله ی تخلیه مناسب با یک پمپ خلا قوی نیاز است.
  • گاهی اگر مواد خوب شسته نشده باشد، وجود یک تعویض کننده ی بزرگ بسیار کمک خواهد کرد.
  • گازهای پر خطر و شیمیایی که در مواد مورد استفاده وجود دارد از طریق جذب در سیستم خلاء از بین می روند. گاز ایجاد شده مطابق با استاندارد ها از هر نوع عنصر خطرناکی پاک می شود.
  • اکسترودر های تک پیچه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. اکسترودر تک پیچه فقط یک پمپ است. خارج کننده های تک پیچه از لحاظ اجرا آسان ترند و به سختی دچار نقص می شوند. این محصولات از انواع دیگر هم ارزان تر هستند. در خارج کننده های تک پیچه فراوری در سطح بالا است و هزینه ی نگهداری پایین می باشد.

روش های تولید کامپاند درخط تولید کامپاند

● روش اول : روشی است که در آن پلاستیک پس از اینکه ذوب شد وارد دستگاه گرانول ساز می شود. پس از عبور از صافی هایی که از جنس فلز هستند، به شکل رشته های پلاستیکی مذاب در می آیند. سپس از یک استخر آب عبور می کنند و به داخل یک دستگاه آسیاب کوچک هدایت می شوند. در نهایت پس از تکه تکه شدن خشک می گردند. این روش، یک روش بسیار ساده ای می باشد. گرانول های تولید شده با گرانول های مواد اولیه نو هیچ شباهتی ندارد. این محصولات دارای گوشه های تیز و خرده های پلاستیک است.

● روش دوم : در این روش پلاستیک های خرد شده پس از اینکه در اکسترودر ذوب شدند از صافی با سوراخ های ریز عبور کرده و خارج می گردند. سپس در همان شکل مذاب توسط تیغه با سرعت زیاد برش می خورند. و هم زمان به وسیله یک مکنده، مکیده می شوند. سر انجام پس از اینکه از مسیر های لوله ای عبور کرد خنک و خشک می گردد. سپس محصول وارد مخزن بزرگ تر شده و باعث می شود فشار دستگاه افت کند. بر اثر این افت فشار، گرانول هایی که سنگین تر هستند به قسمت پایین مخزن سقوط می کنند و هوا از بالای آن ها خارج می گردد.

در ساخت این نوع ماشین آلات دقت بسیار زیادی شده است. از کنترل های دور در قسمت های مختلف دستگاه استفاده شده است. و گرانول های تولید شده توسط این دستگاه از پتروشیمی می باشد. خود خط تولید نیز در زمان کار دارای ثبات می باشد.

● روش سومدر مرحله آخر بیرون رانی بسیاری از خطوط بازیافت، پلاستیک است. خارج کننده ها اصولا مواد یکدست را دریافت می کنند. اگر در مراحل تمیز کردن و خشک کردن، خط بازیافت درست عمل نکند، خارج کننده نیز درست عمل نخواهد کرد.

● روش چهارمدر این روش از سیستم برش زیر آب استفاده می شود و مواد رشته ای پس از اینکه ذوب شد از صافی عبور می کند. سپس به زیر آب هدایت می شود و در همان جا با سرعت برش می خورند. این روش برای ظرفیت های بالا مثلا یک تن در ساعت استفاده می شود. این روش برای اکثر ترموپلاستیک ها مناسب است.