دستگاه DSC-OIT

جهت تعیین نقطه ذوب و زمان القای اکسایش در پلیمر ها مورد استفاده قرار میگیرد

محدوده دمای محیط تا 300 درجه سانتیگراد

امکان تعیین تمام پارامتر های حرارتی نمونه مورد آزمون

همراه با ماژول نرم افزار DSC آمریکایی

نرخ افزایش حرارت تا 30 درجه در دقیقه

شدت جریان گاز اکسیژن و نیتروژن قابل کنترل

ورودی هوا جهت خنک کاری شروع مجدد آزمون

نمونه گیری داده ها و ذخیره اطلاعات و گزارش گیری در افزار ورد

امکان کالیبراسیون توسط قلع و ایندیم (دستگاه همراه با قلع و ایندیوم مرجع مرک آلمان ارائه میگردد)

امکان گزارش گیری مجزا مربوط به صفحه DSC در تعیین نقطه ذوب

امکان تغییر اطلاعات گزارش نهایی بعد از اتمام تست

اندازه گیری زمان OIT به صورت اتوماتیک

باز و بسته شدن شیر های برقی گاز ها و هوای خنک کن هم به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار و هم به صورت دستی قابل تنظیم می باشد

همراه با قلع و ایندیوم از کمپانی مرک جهت کالیبراسیون و صحه گذاری های میانی

شیلنگ های باد و اتصالات مربوط به دستگاه

کپسول نیتروژن و اکسیژن 10 لیتری

رگولاتور های فشار مربوط به خروجی کپسول ها

روتامتر (فلومتر) گاز نیتروژن و اکسیژن به صورت مجزا

پن آلومینیومی 100 عدد

نمایش نقطه ذوب در مود DSC-Temp

امکان نمایش گراف DSC-Time در حالت عادی و DSC-Temp در مود DSC

امکان اضافه کردن کرسر به گراف به تعداد دلخواه و نمایش اطلاعات نقاط مربوطه روی گراف

ثبات دمایی بالاتر از 0.3 درجه سانتیگراد (الزام استاندارد17025)

امکان تنظیم و کالیبراسیون نرخ افزایش دما

المنت های کوره اروپایی

امکان تعیین نقطه ذوب با دقت 0.1 درجه سانتیگراد روی نمودار

نرم افزار تحت لب ویو قابل نصب در ویندوز 32 بیتی

نمونه برداری داده ها 24 بیتی