کامپاند پلیمری

با توجه به استفاده بسیار زیاد از مواد پلی اتیلن در مصارف صنعت، کشاورزی، ساختمان وغیره به منظور بهبود خواص پلی اتیلن وپلی پروپیلن یک سری افزودنی ها به ترکیبات پلی اتیلن اضافه می شود که تاثیرات مطلوبی در خواص فیزیکی وشیمیایی آن ها دارد این محصول ترکیبی را کامپاند می نامند.

این افزودنی که گاها به صورت رنگدانه یا پودری اضافه می شود تاثیرات مطلوبی در افزایش دوام و مقاومت محصول پلاستیکی نهایی دارد. از جمله مهم ترین محصولات تولیدی از مواد کامپاند لوله های آبیاری وآبرسانی می باشد که دوام وپایداری در برابر نورخورشید وتحمل وزن وفشار از خصوصیات مهم آن هاست که کامپاند پلیمری نقش بسزایی در رسیدن به این هدف را ایفا می کند.

عدم استفاده از کامپاند ها در زمان تولید محصولات پلاستیکی تولید کنندگان را باشرایطی از جمله ضعف فیزیکی، خواص نامطلوب ، رنگ نامناسب وتغییرات نامناسب در روند تولید مواجه می کند.

استفاده از کامپاندها تاثیر مستقیمی در کاهش زمان تولید وهزینه های جانبی تولید داردوهمین عوامل تولیدکنندگان را به استفاده از کامپاندها تشویق می کند.

کامپاندهای پلیمری به دو دسته بزرگ کامپاند پلی اتیلن وکامپاند پلی پروپیلن دسته بندی می شوند. بدیهی است اضافه کردن افزودنی ها به پایه پلی اتیلن منجر به تولید کامپاند پلی اتیلن شده واضافه کردن افزودنی ها به پایه پلی پروپیلن کامپاند پلی پروپیلن را حاصل می شود.که هر کدام از این کامپاندها بسته به خواصشان کاربردهای مختلفی دارند ودر صنعت،کشاورزی وساختمان به کار برده می شوند.